పరంజా నిపుణుడు

10 సంవత్సరాల తయారీ అనుభవం

PE & PP ఇంజెక్షన్ బ్లో & అచ్చు యంత్రం